Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

R&R Energy Consultancy volgt de Europese en landelijke wet- en regelgeving op de voet en begeleidt u bij wettelijke verplichtingen, zoals

Wet- en regelgeving

R&R Energy Consultancy volgt de Europese en landelijke wet- en regelgeving op de voet en begeleidt u bij wettelijke verplichtingen, zoals

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) gebruiken, zijn op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Dit is de energiebesparingsplicht.

Monitoring van uw energieverbruik is een van die maatregelen. Met het energie-dashboard van R&R Energy Consultancy heeft u helder inzicht in uw energieprofiel. Aan de hand van deze scans adviseren wij u graag over slimme, energiebesparende maatregelen.

Door de invoering van de informatieplicht energiebesparing, op 1 juli 2019, moet u per Wet milieubeheer-inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in het eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Graag controleren wij samen met u of u een informatieplicht heeft,
en rapporteren alsnog namens u.

Energielabel C kantoren

Elk kantoorgebouw moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw op 1 januari 2023 niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wilt u weten of u voldoet aan deze voorwaarden en welk energielabel uw kantoor nu heeft? Neem dan contact op met R&R Energy Consultancy.

EED Energie-audit

Ondernemingen met minimaal 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht om eens in de vier jaar een EED Energie-audit uit te voeren. De EED Energie-audit komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is organisaties bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Wilt u weten of uw onderneming EED Energie-auditplichtig is? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of kijk hier.

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie-besparende maatregelen te nemen. Het EBS is een van de maatregelen van deze energiebesparingsplicht.

Met de slimme meters en het energie-dashboard van R&R Energy Consultancy krijgt u inzicht in uw energieverbruik. Inzicht gebaseerd op data. U ziet het verloop van uw energieprofiel over een periode, alsook waar verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van deze informatie is het mogelijk om de juiste vervolgacties te nemen, met als resultaat een goed ingestelde klimaatinstallatie en geoptimaliseerd energieverbruik.

Benieuwd wat R&R Energy Consultancy voor u kan betekenen?
Klik hier voor een afspraak.

Energiemanagement

Goede monitoring is de sleutel
tot optimaal energiemanagement.

Strategische inkoop en
verkoop van energie

Scherpe tarieven en voor u
optimale voorwaarden!

Factuurcontrole

Controle van energiefacturen
kan veel winst opleveren.

Duurzame oplossingen

R&R Energy Consultancy adviseert
over duurzame oplossingen.

Mogelijke subsidies

Bekijk welke subsidies voor u
van toepassing kunnen zijn.

“R&R Energy
Consultancy, zoveel
meer dan advies”

Energiemanagement

Goede monitoring is de sleutel
tot optimaal energiemanagement.

Strategische inkoop en verkoop van energie

Scherpe tarieven en voor u
optimale voorwaarden!

Factuurcontrole

Controle van energiefacturen
kan veel winst opleveren.

Duurzame oplossingen

R&R Energy Consultancy adviseert
over duurzame oplossingen.

Mogelijke subsidies

Bekijk welke subsidies voor u
van toepassing kunnen zijn.

“R&R Energy
Consultancy, zoveel
meer dan advies”