Duurzame oplossingen

en mogelijke subsidies

Duurzame oplossingen
van R&R Energy Consultancy

R&R Energy Consultancy adviseert over duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Van advies tot subsidiemogelijkheden, van wettelijke verplichtingen tot begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende en duurzame maatregelen, wij verzorgen het voor u.

Mogelijke subsidies

Duurzame oplossingen
van R&R Energy Consultancy

R&R Energy Consultancy adviseert over duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, ledverlichting en isolatie. Van advies tot subsidiemogelijkheden, van wettelijke verplichtingen tot begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende en duurzame maatregelen, wij verzorgen het voor u.

Mogelijke subsidies

Stimulering duurzame energieproductie
en klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Deze regeling stimuleert duurzame energieproductie en CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Jaarlijks vindt er een openstellingsronde plaats waarbij bedrijven zich vrijblijvend kunnen inschrijven op de beschikbare SDE++ subsidie.

In 2023 is de SDE++ open van 6 juni tot en met 6 juli. Er is een budget van € 8 miljard beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.rvo.nl/nieuws/sde-2023.

Investeringssubsidie duurzame energie
en energiebesparing (ISDE)

Momenteel kan de ISDE ook aangevraagd worden voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten kleinschalige windturbines en zonnepanelen via een kleinverbruikers-aansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Voor zonnepanelen geldt bovendien dat het netto-verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kWh was in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2023 is het budget € 30 miljoen.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
voor ondernemers

Subsidieregeling voor bedrijven die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen 45,5% van de investeringskosten van de fiscale winst aftrekken.

De regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Los van de EIA heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening. Voor 2023 is er een budget van € 249 miljoen beschikbaar.

Stimulering duurzame energieproductie
en klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Deze regeling stimuleert duurzame energieproductie en CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Jaarlijks vindt er een openstellingsronde plaats waarbij bedrijven zich vrijblijvend kunnen inschrijven op de beschikbare SDE++ subsidie.

In 2023 is de SDE++ open van 6 juni tot en met 6 juli. Er is een budget van € 8 miljard beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.rvo.nl/nieuws/sde-2023.

Investeringssubsidie duurzame energie
en energiebesparing (ISDE)

Momenteel kan de ISDE ook aangevraagd worden voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten kleinschalige windturbines en zonnepanelen via een kleinverbruikers-aansluiting worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Een kleinverbruiksaansluiting heeft een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère. Voor zonnepanelen geldt bovendien dat het netto-verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kWh was in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2023 is het budget € 30 miljoen.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
voor ondernemers

Subsidieregeling voor bedrijven die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen 45,5% van de investeringskosten van de fiscale winst aftrekken.

De regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Los van de EIA heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening. Voor 2023 is er een budget van € 249 miljoen beschikbaar.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor een subsidie?
Klik hier voor een afspraak.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor een subsidie? Klik hier voor een afspraak.

Energiemanagement

Goede monitoring is de sleutel
tot optimaal energiemanagement.

Strategische inkoop en
verkoop van energie

Scherpe tarieven en voor u
optimale voorwaarden!

“R&R Energy
Consultancy, zoveel
meer dan advies”

Factuurcontrole

Controle van energiefacturen
kan veel winst opleveren.

Wet- en regelgeving

R&R Energy Consultancy volgt de Europese en landelijke wet- en regelgeving.

Energiemanagement

Goede monitoring is de sleutel
tot optimaal energiemanagement.

Strategische inkoop en verkoop van energie

Scherpe tarieven en voor u
optimale voorwaarden!

“R&R Energy
Consultancy, zoveel
meer dan advies”

Factuurcontrole

Controle van energiefacturen
kan veel winst opleveren.

Wet- en regelgeving

R&R Energy Consultancy volgt de Europese en landelijke wet- en regelgeving.